Close

Starostlivosť o nástroj

Povrchová úprava

Hudobný nástroj je vyrobený z hlbokoťažnej ocele, kde hlavnou zložkou je železo. Počas výroby prešiel každý jeden kus povrchovou úpravou, ktorá zabezpečuje špecifický zvuk nástroja, ale aj zabezpečuje nástroj proti korózii. Napriek tomu malé mikrtrhliny na povrchu môžu spôsobit hrdzavenie nástroja.

Každý nástroj od modelu jeseň 2017 je pred expedovaním opatrený ochrannou vrstvou, ktorá zapečatí povrch nástroja pred vonkajšími vplyvmi. Napriek tomu je potrebné dodržiavať všetky nižšie spomenuté odporúčania.

Ochranný olej

Ako finálny krok výroby nástroja je natiahnutie velmi telkej vrstvy ohranného laku a telflónového oleja, aby všetky póry boli vyplnené aby sa žiadna vlhkosť nedostala až na najspodnejšiu vrstvu. Táto vrstva na druhú stranu nesmie byť veľmi hrubá, lebo vtedy nástroj stráca pekný dozvuk tónov, kedže vibrujúce plochy tónov nemajú dostatok voľnosti.

Čistenie

Nástroj by mal byť priebežne čistený od masnôt a soli, ktoré sa vylučujú na povrchu rúk a tým pádom sa dostávajú na povrch nástroja. Odporúčané je umyť si ruky pred aj po hraní a vysušiť do sucha. Takisto po každom hraní je vhodné pretrieť povrch nástroja čistou mikrovláknovou handričkou, aby sa prípadné zbytky mastnoty a solí dostali preč. Preventívnu údržbu je vhodné robiť preventívne raz sa niekoľko mesiacov, pokiaľ je nástroj uskladnený v teplom a suchom prostredí.

V prípade dlhodobého pobytu pri mori, alebo vo vlhkejšom prostredí je vhodné robiť priebežnú kontrolu povrchu na prítomnosť hrdze častejšie, napr. každý týždeň.

Teplota

Veľké teplotné rozdiely veľmi vplývajú na stav nástroja. Pri veľkých teplotách sa môžu tóny rozladiť, hlavne pri ponechaní nástroja na priamom slnečnom žiarení. Je nežiadúce ponechávať nástroj na priamom slnku. Ak sa predsa len nástroj ocitol na slnku nejaký čas, je potrebné ho nechať prirodzene ochladiť a prípadné rozladené tóny be sa mali vrátiť do pôvodnej polohy.

Opačným prípadom je zimné obdobie, kedy môže nástroj veľmi schladnúť. To by nemalo mať veľký vplyv na rozladenie tónov. Doležité je dbať ja riadne vysušenie nástroja po príchode do teplejšieho prostredia, kde je veľmi pravdepodobné že sa zarosí. Je nežiadúce ponechať nástroj v obale, keď je veľmi pravdepodobné ze po príchode z chladného prostredia sa nástroj zarosí. Vtedy je v obale dlhodobo vystavený vlhkému prostrediu, čo veľmi pravdepodobne spôsobí koróziu.

Preprava nástroja

Nástroj je vhodné prepravovať v obale na to určenom. V prípade obalu bez mechanickej ochrany pred údermi je nutné nástroj umiestniť tak, aby strana tónov netlačila na chrbát počas nosenia na pleciach. Takisto nieje vhodné hádzať s nástrojom v takomto obale, inak hrozí rozladenie nástroja vplyvom silných vonkajších úderov.

Voda

Kontakt s vodou je pre nástroj nie moc vhodný. Je potrebné držať nástroj v suchu a teple. Je nevhodné nástroj ponárať do vody, umývať vodou, alebo inak dlhodobo vystavovať nástroj takýmto podmienkám.

Korózia

Ak už predsa len nastane situácia, že sa na povrchu objaví korózia, je potrebné ju hneď mechanicky odstrániť a dané miesto ošetriť ochrannými prostriedkami. Túto činnosť vykonáva vlastník nástroja na vlastnú zodpovednosť, prípadne je potrebné konzultovať s výrobcom nástroja potrebné kroky, podľa rozsahu poškodenia povrchu koróziou.

Škrabance a iné mechanické poškodenia

Ak sa počas užívania nástroja vyskytnú rôzne povrchové poškodenia, je potrebné každé z nich ošetriť. Najvhodnejší spôsob závisí od rozsahu poškodenia, prípadne rozsahu rozladenia nástroja. Vo všeobecnosti je potrebné čo najskôr kontaktovať výrobcu nástroja a prekonzultovať možnosti ošetrenia, prípadne nápravy.

 

Informácie na tejto stránke sú informatívneho charakteru a slúžia na účely všeobecného poznania starostlivosti o nástroj. Akékoľvek neodborné zásahy do nástroja bez predošlej konzultácie sú na zodpovednosti toho, kto dané zásahy realizoval.

RSS
Facebook
YouTube
Instagram
SOCIALICON