Close

Pozície v klube

V rámci klubu vystupujú jeho členovia vo svojich pozíciách, ich úlohy a zodpovednosti sú popísané na tomto mieste.

Zmena zodpovedností a rozsahu kompetencií je vyhradená.

 • Riadny člen klubu
  • Najčastejšia forma, ktorú využívajú tí, ktorí majú záujem si prenajímať nástroje a za týmto účelom si predplácajú kredit, alebo za nájom zaplatia pri preberaní nástroja.
  • Táto forma spolupráce je hlavne mienená na vytváranie podporného kapitálu na fungovanie klubu.
 • Ambassador
  • Osoba, ktorá je zodpovedná za fungovanie klubovej činnosti v meste, v ktorom pôsobí a za túto činnosť má nárok na časť obratu klubu, ktorý spravuje.
  • Ambassadorom môže byť hocikto, kto:
   • preukáže dostatočný potenciál svojho okolia prenajímať nástroje tým že zoženie dostatočné množstvo predplatiteľov
   • zvládne vykonávať základné činnosti spojené s fungovaním klubu v meste jeho pôsobenia
    • Zabezpečenie, aby záujemca o nájom mal nástroj včas a v dobrom stave
    • Preberanie nástrojov po ukončení nájmu
    • Robenie priebežných kontrol nástroja – stav povrchu, stav naladenia …
    • Robenie lokálnych stretnutí za účelom propagácie a vzdelávania
 • Člen orchestra
  • Hudobník, alebo hráč, ktorý má svoj dedikovaný nástroj, je s ním oboznámený, má ho v dlhodobej držbe
  • Je zaviazaný zúčastňovať sa skúšok a naplánovaných predstavení
 • Dobrovoľník / Sympatizant
  • Akákoľvek osoba, ktorá prejaví záujem pomôcť klubovej činnosti v rámci svojich možností, formy pomoci môžu byť:
   • Pomáhanie pri propagácii klubovej činnosti
   • Pomáhanie pri vytváraní hudobného repertoáru
   • Pomáhanie pri organizovaní spoločenských podujatí
   • Akákoľvek iná potrebná pomoc
  • Odmenou môže byť
   • poskytnutý nástroj na určité obdobie
   • prednostný prístup na akcie organizované klubom
   • v rámci možností klubu aj finančná odmena
 • Aranžér
  • Pomáha vytvárať repertoár skladieb, ktoré sú nacvičované miestnym orchestrom
   • Má prístup k všetkým nástrojom v orchestri
  • Pomáha definovať smerovanie miestneho klubu
  • Spoludefinuje aké nástroje sa majú aktuálne vyrábať
  • Má právo rozhodovať ako sú distribuované nástroje v rámci orchestra
 • Výrobca nástrojov
  • Človek, ktorý výrába nástroje podľa potreby klubu
  • Stará sa o stav nástrojov v klube
  • Dolaďuje nástroje, ktoré si to vyžadujú
  • Spoludefinuje technológiu výroby a process ladenia nástrojov
RSS
Facebook
YouTube
Instagram
SOCIALICON