Close

Ako sa dostať k nástroju

V súvislosti s týmto nástrojom sa otvárajú možnosti obrovských rozmerov. Celé to začína zážitkom už len pri počúvaní tohto nástroja. Každý ďalší aspekt už len umocňuje tento prvotný zážitok. Mať možnosť si zahrať na tento nástroj by nemala byť len vecou privilegovaných, ktorý mali šťastie a dostatok peňazí. Určite sa v širokom spektre ľudí nájdu takí, čo by vedeli na tento nástroj hrať prekrásne, ale nikdy to nezistia, lebo sa k tomu nedostanú.

Okrem všetkých pozitívnych aspektov tohto nástroja vzniká aj obrovský priestor pre podvodníkov a špekulantov, ktorý sa snažia si zarobiť, alebo nejak inak vyťažiť benefity vo svoj prospech. Takémuto zmýšľaniu je potrebné už v zárodkoch povedať jasné NIE! Preto už odpočiatku je u nás snaha robiť veci inak, a to tak vznikal priestor hlavne pre kreatívne oblasti.

Forma krátkodobého, alebo dlhodobého prenájmu je z pohľadu optimalizácie využitia najlepšou formou ako dostať nástroj ku čo najviac ľuďom. Prenajatý nástroj nieje dovolené ďalej prenajímať tak, ako to poskytuje klubová činnosť.

K dispožícii sú nasledovné formy získania nástroja:

Prenájom v miestnom klube

Predpoklad je, že táto forma dostania sa k nástroju bude najčastejšie využívaná širokou verejnosťou. Nástroje sú spravované v miestnych kluboch, kde bude definovaný zodpovedný “pastier”. Ten bude zabezpečovať, aby nástroj bol včas a v predpísanej kondícii odovzdaný človeku, ktorý prejaví záujem o prenájom konkrétneho nástroja.

Pilotný projekt sa rozbieha v Košiciach a po vychytaní čo najviac problémových častí je idea rozšíriť pôsobenie všade tam, kde o to určitá skupina ľudí prejaví záujem a aktálny možnosti výroby nástrojov tomu budú zodpovedať.

V rámci klubovej činnosti bude občasne organizovaný workshop, kde bude vysvetľované ako hrať na nástroji, ako komponovať a zaobchádzať s nástrojom.

Odmenou za prenájom nemusí byť nutne finančná odmena, ale tá by mala byť hlavným príjmom kapitálu na ďalšiu výrobu nástrojov a podporu činnosti klubu. Iné formy odmeny za prenájom možno dohodnúť osobne.

Z časového pohľadu sa jedné skôr o krátkodobé doby nájmu, zvyčajne od jedného mesiaca do pol roka. To je dostatočná doba na to, aby nastalo dostatočné poznanie nástroja a aby bolo možné dosiahnuť dostatočnú úroveň zážitku pri hraní. Po takomto čase je aj vhodné prejsť na iný nástroj a začať skúmať nové dimenzie inej stupnice.

Prenájom na vzdelávacie činnosti

Každý človek potrebuje nejakým spôsobom začať spoznávať hru na tomto nástroji a akokoľvek jednoducho to vyzerá, je potrebné prejsť úvodným precesom učenia. O to rýchlejšie možno sa odstať ďalej aj je človek sprevádzaný skúsenejším hráčom.

Táto možnosť je mienená pre umelecké školy a univerzity, prípadne iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Spôsob spolupráce a prenájmu sa bude posudzovať pre každý prípad osobitne a potrebné je osobne si dohodnúť detaily.

Prenájom na liečebné a charitatívne činnosti

Táto forma prenájmu je určená pre ľudí, ktorí už majú zvládnutú techniku hrania a majú pripravený dostatočne dlhý repertoár skladieb, prípadne inak obohatený a zaujímavý program, ktorý by mohol byť využitý pre tieto špecifické služby. Cieľovou skupinou by mohli byť napríklad hospice, starobince, alebo aj malé koncertíky pre autistické deti a podobne.

Odmenou za prenájom nástroja by bola samotná činnosť, ktorú by prenajímateľ vykonávať. Pokiaľ by už ale nemohol, alebo nevedel túto činnosť vykonávať, nájom by už bol ukončený a priestor by bol prenechaný iným ľuďom, ktorý budú adekvátne využívať poskytnutý nástroj.

Časovo tento spôsob prenájmu je určený na dlhšie obdobie, keďže vytvoriť určitnú hudobnú dramaturgiu trvá určitý čas. Spôsob spolupráce a prenájmu sa bude posudzovať pre každý prípad osobitne a potrebné je osobne si dohodnúť detaily.

Prenájom na koncertné a iné performatívne činnosti

Tento prípad prenájmu je určený tým ľuďom, ktorý majú priestor sa dlhodobo intenzívne venovať hraniu na tomto nástroji. Podmienkou participácie na tomto stýle prenájmu je pravidelná účasť na skúškach a na koncertoch, ktoré budú realizované v rámci klubovej, alebo vrámci inej klubovej činnosti. Súčasťou optimálneho využívania je aj možnosť zdieľania nástroja medzi jednotlivými hráčmi v hudobnom telese.

Jednou z foriem ako sa týmto štýlom dostať k nástrojom je komponovať hudobné nápady pre následné nacvičovanie. Prípadné aranžovanie existujúcich skladieb do tónim dostupných nástrojov. Za týmto účelom by boli vytvorené rôzne učiace techniky ( nahrané videa pre jednotlivé nástroje v skladbách, aplikácie na učenie kompozícií … ).

Časovo by nástroj bol dlhodobo poskytnutý na tieto účely, pričom ak sa by daný hráč nezúčastňoval skúšok a koncertov, bol by nástroj posunutý inému členovi hudobného telesa.

Darovanie nástroja

Existuje veľa rôznych dôvodom prečo by mal byť nástroj ponechaný konkrétnemu človeku na dobu veľmi dlhú. Jeden z dôvodov môže byť, že nejaký hudobník už má nahraný veľký repertoár skladieb, na interpretáciu ktorých potrebuje konkrétny nástroj s konkrétnou stupnicou.

Ďalším dôvodom môže byť podpora propagácie a tým, že človek sa bude často objavovať na verejnosti, pomôže ďalšiemu spropagovaniu.

Jedným zo spôsobov ako byť obdarovaný nástrojom je možnosť vyhrať nástroj takýmto spôsobom. Táto možnosť môže byť využívaná na občasné vygenerovanie kapitálu na ďalší rozvoj tým, že žrebované bude z tých záujemcov, ktorý sa určitý príspevok sa dostali do žrebovania. Ako často sa bude táto možnosť objavovať bude čiste na výrobcovi a takisto aj forma lotérie bude na výrobcovi.

Po osobnom dohovore je možné urobiť výmenu darovaného nástroja za iný, ktorý by z rôznych dôvodov viac vyhovoval.

Darovaný nástroj nieje dovolené ďalej prenajímať tak, ako to poskytuje klubová činnosť.

Darovaný nástroj ďalej možno iba darovať a nie predať!

Kúpa nástroja

Plán je, že nebude existovať žiaden poradovník, aby sa záujemca dostal do fronty. Je to veľmi časovo náročné udržiavať všetku komunikáciu a vyjednávanie, lebo veľa dotazov nie sú skutočný záujemcovia o kúpu nástroja. Ďalšie individuálne dopyty budú spracúvavné podľa časových a iných okolností.

Výrobca ponúkne raz za čas na predaj nástroje, ktoré sú už zhotovené. Cena bude špecifická pre každý nástroj a bude oznámená spolu s nástrojom.

V cene je zarátaný samotný nástroj, tesne pred odovzdaním skontrolovaný, mäkký obal na nástroj, voliteľne veľký alebo malý stojan, orchranný olej v handričke, leták so základným informáciami. V cene je zahrnuté aj jedno dodatočné doladenie v prípade potreby.

Kupujúci sa zaväzuje, že nástroj nepredá drahšie, ako ho kúpil od výrobcu a tento záväzok platí pre všetkých nasledujúcich vlastníkov, takže pri každom ďalšom predaji bude táto podmienka spomenutá novému vlastníkovi nástroja. Rovnako výrobca by rád požiadal potencionálneho predajcu, aby najprv nástroj ponúkol na odpredaj výrobcovi. Ak ten túto ponuku z akýchkoľvek dôvodov nevyužije, predávajúci môže nástroj predať hocikomu, stále však za nezmenenú cenu.

Platba sa musí vykonať vopred pred odoslaním nástroja kupujúcemu. Pred tým ešte bude zaslané video nástroja, aby kupujúci si bol istý tým, aký nástroj kupuje.

RSS
Facebook
YouTube
Instagram
SOCIALICON